บริการอาบน้ำ นวดสปา

 บริการอาบน้ำ : น้องหมาเล็ก 250++ , น้องหมากลาง 350++ , น้องหมาใหญ๋ 450++ , น้องหมาจัมโบ้ 650++

       บริการอาบน้ำ ตัดขน : น้องหมาเล็ก 450++ , น้องหมากลาง 550++ , น้องหมาใหญ๋ 650++ , น้องหมาจัมโบ้ 750++ 
**หมายเหตุ อัตราค่าบริการอาจเพิ่มขี้นตามสภาพขนและความยากง่ายของน้องหมา**