การนวดแผนโบราณสุนัข

เป็นวิธีการนวดที่ดัดแปลงจากการนวดแผนโบราณคน เพื่อสร้างความผ่อนคลายและคลายความเครียดให้สุนัข โดนการนวดแผนไทยสุนัขนั้นจะนวดที่อุ้งเท้า หลัง หัว และลำตัวด้านข้างของสุนัข การนวดจะใช้น้ำมันสกัดกลิ่นออแกนิคสำหรับสุนัขโดยเฉพาะ และมีการประคบอุ่นเพื่อเพิ่มความผ่อนคลายให้กับสุนัข