บริการอาบน้ำตัดขน สปาน้องหมา

สปาหมา

บริการอาบน้ำ

น้องหมาเล็ก 250++ น้องหมากลาง 350++ น้องหมาใหญ๋ 450++ น้องหมาจัมโบ้ 650++

บริการอาบน้ำ ตัดขน

น้องหมาเล็ก 450++ น้องหมากลาง 550++ น้องหมาใหญ๋ 650++ น้องหมาจัมโบ้ 750++

**หมายเหตุ อัตราค่าบริการอาจเพิ่มขี้นตามสภาพขนและความยากง่ายของน้องหมา**

 

 โทรศัพท์สอบถาม และ จองคิว สปาน้องหมา
 0994944411 / 0924419328
LINE ID : @backhomedog

แผนที่ สปาน้องหมา