บริการฝึกสุนัข

บริการฝึกสุนัข เรามีครูฝึกจาก K9 Dogguard มาสอนประจำสุนัขที่มาฝึกสามารถอยู่ทั้งประจำและไปกลับ เรามีสนามหญ้าขนาดใหญ่ไว้ฝึกสุนัขและมีอุปกรณ์สนามให้สุนัขวิ่งเล่น ราคาฝึกคิดเป็นรายชั่วโมง และตามน้ำหนัก

ฝึกคำสั่งเบื้องต้น ชิดนั่งหมอบคอยและระดับขั้นสูง

บริการฝึกสุนัข : น้องหมาเล็ก ชั่วโมงละ 850 บาท , น้องหมากลาง ชั่วโมงละ 950 บาท , น้องหมาใหญ่ ชั่วโมงละ 1,190 บาท