โรงเรียนสอนนวดแผนโบราณสุนัข

คอร์สเรียนนวดสปาน้องหมา

  • สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสุนัข
  • สร้างความผ่อนคลายให้กับสุนัข
  • สร้างอาชีพและพัฒนาธุรกิจ

คอร์สเรียน 2 วัน 15,000 บาท

เป็นการผสมผสานศาสตร์การนวดของสุนัข กับการนวดแผนไทยคน และความเป็นไทยเข้าด้วยกัน  จนเกิดเป็นการนวดแผนไทยสุนัข เพื่อสร้างความผ่อนคลายและคลายความเครียดให้สุนัข โดนการนวดแผนไทยสุนัขนั้นจะนวดที่อุ้งเท้า หลัง หัว และลำตัวด้านข้างของสุนัข การนวดจะใช้น้ำมันสกัดกลิ่นออแกนิคสำหรับสุนัขโดยเฉพาะ และมีการประคบอุ่นเพื่อเพิ่มความผ่อนคลายให้กับสุนัข